Εξυπηρετητές

Η Voipwebnet προσφέρει την οργάνωση, παραμετροποίηση και συντήρηση εξυπηρετητών (servers) με λειτουργικά συστήματα ανοικτού κώδικα. Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση λειτουργικών συστημάτων ανοικτού κώδικα είναι το μειωμένο κόστος συντήρησης λόγω της απουσίας αδειών χρήσης και η πληθώρα των υπηρεσιών που μπορούν να συγκεντρωθούν σε έναν διακομιστή.

Οι υπηρεσίες καλύπτουν όλες τις ανάγκες της επιχείρησής σας και περιλαμβάνουν :

 

  • Web servers
  • Βάσεις Δεδομένων (Databases)
  • Υπηρεσίες Διαμοιρασμού Αρχείων (File Sharing NFS Samba)
  • Υπηρεσίες Ασφαλείας (VPNs, Firewalls, Antivirus)
  • FTP servers
  • DNS servers
  • DHCP servers
  • Mail servers
  • Print servers
  • LAMP servers
 
Follow @voipwebnet