Κατασκευή ιστοσελίδων

Αποφασίσατε να κάνετε αισθητή την παρουσία σας στο Διαδίκτυο. Έχετε όλη τη διάθεση να ξεκινήσετε το φιλόδοξο έργο σας αλλά σας προβληματίζουν οι άγνωστες τεχνολογίες, οι δυσνόητοι όροι, το κόστος όλων αυτών που πρέπει να γίνουν... Η Voipwebnet κάνει το έργο σας εύκολο.


Με μεθοδικότητα και σαφείς διαδικασίες η Voipwebnet χτίζει τον ιστοχώρο σας πάνω σε τρεις βασικούς άξονες:

Αμεσότητα -  Ποιότητα - Συνέπεια

Τα βήματα που ακολουθούνται από την Voipwebnet στο σχεδιασμό ιστοχώρων είναι διακριτά και τηρούνται ευλαβικά. Η αυστηρή αυτή οργάνωση μας βοηθάει (και τελικά βοηθάει και εσάς) να δημιουργούμε κάτι παραπάνω από απλούς ιστοχώρους. Μας βοηθάει να δημιουργούμε ολόκληρες διαδικτυακές οντότητες που θα συνοδεύουν όσο γίνεται καλύτερα τις δραστηριότητές σας και ως άρτιο επιχειρηματικό σχέδιο θα αναβαθμίσουν την επιχείρησή σας.

Σας παραθέτουμε αυτή τη διαδικασία παραμένοντας πάντα ανοιχτοί στις προτάσεις και τις υποδείξεις σας. Η σειρά που εμφανίζονται εδώ οι εργασίες δεν είναι υποχρεωτική.

1. Μελέτη προσδιορισμού (επιθυμητής) διαδικτυακής ταυτότητας
2. Διαδικτυακή έρευνα αγοράς (παγκόσμια) για τον εντοπισμό ανάλογης διαδικτυακής παρουσίας ομοειδών φορέων. Συλλογή χαρακτηριστικών και αξιολόγησή τους
3. Επιλογή του εξυπηρετητή που θα φιλοξενεί τον ιστοχώρο (hosting server) σύμφωνα με τις αναμενόμενες απαιτήσεις του ιστοχώρου (μέγεθος χώρου, δυνατότητες, βάσεις δεδομένων, χρηστικότητα, υποστήριξη, λειτουργικό σύστημα, κόστος κτλ)
4. Επιλογή και κατοχύρωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (domain) που θα αποδοθεί στον ιστοχώρο
5. Εγκατάσταση και παραμετροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ, Content Management System - CMS) που θα χρησιμοποιηθεί σε εικονικό εξυπηρετητή (virtual server) τοπικού Η/Υ
6. Επιλογή και παραμετροποίηση των εφαρμογών/πρόσθετων/λειτουργιών που θα χρησιμοποιηθούν
7. Δημιουργία του πρότυπου (template) της εξωτερικής εμφάνισης του ιστοχώρου (εικαστικό, χρώματα, γραμματοσειρές, μορφοποίηση υλικού, διαστάσεις εμφάνισης στον πλοηγό κτλ)
8. Δημιουργία, επεξεργασία και τροποποίηση του υλικού που θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο (δομή, κείμενα, εικόνες, βίντεο, άλλα) με βάση τη μελέτη (βλέπε 1)
9. Τελική δοκιμαστική λειτουργία του ιστοχώρου στον εικονικό εξυπηρετητή (έλεγχος εφαρμογών, έλεγχος εμφάνισης υλικού, συμπεριφορά στους επικρατέστερους πλοηγούς, προσβασιμότητα)
10. Μεταφόρτωση του ιστοχώρου σε πραγματικό εξυπηρετητή και αρχή της λειτουργίας του
11. Έλεγχος ιστοχώρου σε πραγματική λειτουργία. Προτάσεις ανασχεδιασμού και οριστικοποίηση τελικής μορφής
12. Συντήρηση, αναβάθμιση, τεχνική υποστήριξη, ενημέρωση υλικού του ιστοχώρου

Πρόσθετες υπηρεσίες: Στην Voipwebnet θέλοντας να δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στον ιστοχώρο σας προτείνουμε τη χρήση Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου για δημιουργία δυναμικών - διαδραστικών ιστοχώρων. Ωστόσο, αν για κάποιον λόγο επιθυμείτε έναν ιστοχώρο στατικό (πχ σε Ιστολόγιο) δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να υλοποιήσουμε το σχέδιό σας. Ανάμεσα σε στατικές και διαδραστικές ιστοχώρους η Voipwebnet αναλαμβάνει:

1. Μετατροπή στατικού ιστοχώρου (HTML/CSS/Javascript) σε διαδραστικό με Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου
2. Δημιουργία στατικού ιστοχώρου (HTML/CSS/Javascript) με τη δική σας διαδικτυακή διεύθυνση (domain) ή σε κάποια δωρεάν υπηρεσία του Διαδικτύου τύπου Ιστολόγιο (Blog, πχ Blogspot, WordPress, κτλ)
3. Επανασχεδιασμός Εικαστικού Προβολής (Template Redesign) για Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Joomla, Drupal, WordPress), blog στο Blogger.com και απλές ιστοσελίδες HTML.

 

 
Follow @voipwebnet