Υπηρεσίες Δικτύωσης Η/Υ

  • Εγκατάσταση δικτύων δομημένης καλωδίωσης
  • Εγκατάσταση & Συντήρηση ενεργητικού εξοπλισμού δικτύων (routers, firewalls, switches)

 

 
Follow @voipwebnet