Εισαγωγή στον Asterisk

Το Asterisk είναι ένα πλήρες τηλεφωνικό κέντρο που τρέχει σε Linux και ενσωματώνει όλα τα σύγχρονα χαρακτηριστικά τηλεφωνίας όπως προσωπικό τηλεφωνητή, τριμερή συνδιάσκεψη, IVR και πολλά άλλα. Λόγω της ανοιχτής φιλοσοφίας που διέπει το σχεδιασμό του είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί με μεγάλο πλήθος τηλεφωνικών συσκευών και να λειτουργήσει ως γέφυρα διασύνδεσης παλαιών τηλεφωνικών κέντρων με περιβάλλοντα τηλεφωνίας IP.

Χαρακτηριστικά:

 • Πλήρες Παραμετροποιήσιμο σύμφωνα με τις ανάγκες σας.  Το Asterisk έχει το πλεονέκτημα ότι είναι λογισμικό που τρέχει στον Η/Υ και έτσι μπορεί να προγραμματιστεί να κάνει το οτιδήποτε, από το πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο.
 • Μουσική στην Αναμονή (Music on Hold)
 • Ηχογράφηση Κλήσεων
 • Προηγμένος Τηλεφωνητής (δυνατότητα αποστολής των μηνυμάτων του τηλεφωνητή στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση με φωνητικό email)
 • Αναμονή Εισερχομένων Κλήσεων (Call Parking)
 • Προώθηση Εισερχομένων Κλήσεων (Call Forwarding)
 • Μεταφορά Κλήσεων (Call Transfer & Blind Transfer)
 • Φραγή Κλήσεων
 • Δρομολόγηση εξερχομένων κλήσεων σε διαφορετικό πάροχο τηλεφωνίας ανάλογα με κριτήρια που εσείς καθορίζετε όπως πχ το κόστος της γραμμής κα
 • Δυνατότητα του τύπου της κλήσης που θα πραγματοποιήσουμε (αναλογική ή VoIP) με το πάτημα ενός συνδυασμού κουμπιών στο τηλέφωνο (πχ #01 για τηλεφωνική κλήση, #02 για VoIP κλήση)
 • Παρακολούθηση κλήσεων (Call Monitoring) μέσω εύχρηστης δικτυακής επαφής (web interface), δηλαδή διάρκεια κλήσης, νούμερο τηλεφώνου κτλ
 • Τηλεφωνική Διάσκεψη (Conferencing) όπου είναι εφικτός ο συγχρονισμός όλων των συμμετεχόντων σε ένα κοινό κανάλι επικοινωνίας
 • Δημιουργία φωνητικής πύλης (IVR - Interactive Voice Response), η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάρτηση πληροφοριών χρήσιμες προς το κοινό. Παραδείγματα φωνητικών πυλών είναι το 14844 (η ώρα), ο καιρός, τα δρομολόγια πλοίων, η ανανέωση καρτών κινητής τηλεφωνίας κτλ. Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτές τις πύλες μπορούν να προέρχονται από αρχεία κειμένου, βάσεις δεδομένων, από το διαδίκτυο, ενώ η πλοήγηση σε αυτές γίνεται πατώντας τα πλήκτρα του τηλεφώνου.
 • Δυνατότητα δημιουργίας εντολών που εκτελούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές (time conditions και time groups)
  πχ διαφορετικό μήνυμα στο IVR ανάλογα με την ώρα και την ημέρα της εβδομάδας. Μια εταιρία μπορεί να έχει ένα IVR όπου τις εργάσιμες ώρες προωθεί τις κλήσεις σε εσωτερικά τηλέφωνα ενώ τα σαββατοκύριακα όπου η εταιρία είναι κλειστή να προωθεί τις κλήσεις στον τηλεφωνητή ή σε ένα τηλέφωνο ανάγκης. Η αλλαγή του μηνύματος στο IVR γίνεται αυτόματα σύμφωνα με την ώρα και ημερομηνία που δείχνει το ρολόι του συστήματος. (system time)
 • Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερικούς παρόχους τηλεφωνίας VoIP για πραγματοποίηση κλήσεων προς κινητά και σταθερά με μειωμένο κόστος (το κόστος εξαρτάται από τα πακέτα χρέωσης της εκάστοτε εταιρίας).
 • Δυνατότητα σύνδεσης των παραρτημάτων της εταιρίας σας που βρίσκονται σε διαφορετική γεωγραφική περιοχή σε ένα ενιαίο τηλεφωνικό κέντρο έτσι ώστε να πραγματοποιείτε απεριόριστες ενδοεταιρικές κλήσεις με μηδενικό κόστος.

 

Τι εξοπλισμό θα χρειαστώ;

Τηλεφωνικές συσκευές

Για να λειτουργήσει το τηλεφωνικό κέντρο στην πιο απλή μορφή του απαιτείται μόνο ένας server όπου θα τρέχει το λογισμικό Asterisk PBX και μια βασική υποδομή για δίκτυο IP. Από εκεί και πέρα αναλόγως των γραμμών που θέλετε να υποστηρίξετε και τον αριθμό και τύπο των τηλεφώνων ο εξοπλισμός και το κόστος αυξάνεται αναλόγως.

Όσον αφορά τις τηλεφωνικές συσκευές έχετε τρείς (3) επιλογές:

 • Να χρησιμοποιήσετε softphones, που είναι προγράμματα στον υπολογιστή που εξομοιώνουν τη λειτουργία ενός τηλεφώνου (πχ x-lite). Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι έχει ελάχιστο κόστος (δεν απαιτείται επιπλέον hardware). Το μειονέκτημα είναι ότι για να λάβετε κλήσεις πρέπει ο Η/Υ να είναι συνεχώς σε λειτουργία και συνδεδεμένος με το εταιρικό δίκτυο. Επιπλέον απαιτείται η αγορά μικροφώνου και ακουστικών.
 • Να χρησιμοποιήσετε τις κλασικές αναλογικές τηλεφωνικές συσκευές. Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι χρησιμοποιείτε τηλεφωνικές συσκευές που ήδη ξέρετε πως να τις χειρίζεστε. Το μειονέκτημα είναι ότι επειδή αυτές οι συσκευές είναι αναλογικές απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για τη διασύνδεση με το Η/Υ που είναι ψηφιακός. Το κόστος αυξάνεται αναλόγως με τον αριθμό των τηλεφώνων. Επιπλέον το κόστος για την υποστήριξη μεγάλου αριθμού αναλογικών τηλεφώνων είναι μεγάλο διότι απαιτείται εξτρά εξοπλισμός πέραν το βασικού (channel banks).
 • Να χρησιμοποιήσετε ΙΡ τηλεφωνικές συσκευές. Το πλεονέκτημα αυτής της λύσης είναι ότι δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την εγκατάσταση και λειτουργία τους. Είναι η προτεινόμενη μέθοδος για τηλεφωνικά κέντρα VoIP. Το μειονέκτημα είναι ότι απαιτούν μια σχετικά ικανοποιητική υποδομή δικτύου για να λειτουργήσουν (που πρέπει ήδη να προϋπάρχει). Πχ καινούργια switches, καλωδίωση κτλ. Όμως είναι η καλύτερη μέθοδος για υποστήριξη μεγάλου αριθμού τηλεφωνικών συσκευών.

Τηλεφωνικές Γραμμές

Όσον αφορά τις γραμμές που θέλετε να υποστηριχθούν από το τηλεφωνικό κέντρο έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

 • Αν έχετε PSTN γραμμή απαιτείται η αγορά μιας ειδικής PCI κάρτας που αλληλεπιδρά με το Asterisk. Αναλόγως του αριθμού των γραμμών απαιτείται ειδικός εξοπλισμός ο οποίος προστίθεται υπό μορφή αρθρωμάτων (modules) πάνω στην κυρίως κάρτα.
 • Αν έχετε ISDN γραμμή απαιτείται η αγορά μιας ειδικής PCI κάρτας που αλληλεπιδρά με το Asterisk. Υπάρχουν δύο τύποι ISDN, για οικιακή χρήση (BRI) και εταιρική (PRI). Η κάρτα ISDN που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον τύπο της ISDN γραμμής.
 
Follow @voipwebnet