Πλεονεκτήματα fax server

Αναφέρουμε μερικά από τα πλεονεκτήματα που ο fax server προσφέρει:

 

-Μειώνεται δραματικά το κόστος των μελανιών χαρτιού και αναλωσίμων εκτυπωτών

-Δεν σπαταλούνται οι εργατοώρες των υπαλλήλων για αποστολή fax

-Προσφέρεται κεντρικοποιημένο backup των fax

-Ο κάθε χρήστης έχει δυνατότητα να στείλει fax από τον υπολογιστή του 

-Δεν χρειάζεται να εκτυπώσουμε το fax πριν το στείλουμε

-Η υποστήριξη του fax server γίνετε από μακριά μειώνοντας το κόστος υποστήριξης

-Τα μεταδιδόμενα fax είναι πιο ευανάγνωστα και έχουν επαγγελματική εμφάνιση 

-Όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα fax βρίσκονται κεντρικά αποθηκευμένα

 

 
Follow @voipwebnet