Τα νέα ασύρματα WLAN Voip τηλέφωνα OpenStage WL3

 

OpenStage WL3 Plus Front.png

Τα νέα OpenStage WL3 είναι μια οικογένεια  ασύρματων τηλεφώνων σχεδιασμένα ειδικά για ασύρματα δίκτυα WLAN. Τα τηλέφωνα αυτά είναι σχεδιασμένα να συνεργάζονται με κατάλληλα sip VOIP τηλεφωνικά κέντρα (όπως ο Asterisk) και να προσφέρουν εκτός από υπηρεσίες φωνής και υπηρεσίες μηνυμάτων και alarming. Υποστηρίζουν IEEE802.11a/b/g/n.

Η οικογένεια OpenStage WL3 απαρτίζεται από: 

  • Τα voip τηλέφωνα: OpenStage WL3 και OpenStage WL3 Plus
  • Τα διαχειριστικά εργαλεία: Portable Device Manager (PDM) και Wireless Service Gateway (WSG)
  • Μεγάλη ποικιλία από φορτιστές και accessories

Πρωτόκολλο επικοινωνία είναι το SIP.

 
Follow @voipwebnet