Εγκατάσταση VoIP τηλεφωνικού κέντρου στην ΜΠΕΝΕΡ Α.Ε.

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση του δικτύου, του VoIP τηλεφωνικού κέντρου  (τεχνολογίας Asterisk), υλοποίηση Fax Server, λύση Virtualization βασισμένη σε XEN , υλοποίηση VPN Server καθώς επίσης και εγκατάσταση IP καμερών στην ΜΠΕΝΕΡ AEΗ εταιρία, ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας το 2007 με στελέχη τα οποία διαθέτουν πολύχρονη και σημαντική εμπειρία στο χώρο. Ήδη, με βάση την συσσωρευμένη εμπειρία των στελεχών της η εταιρεία έχει μελετήσει και κατασκευάσει αιολικά πάρκα και εγκαταστάσεις με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακές μελέτες και αιτήσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνολικής ισχύος πολλών χιλιάδων MW. Το νέο VOIP τηλεφωνικό κέντρο θα είναι βασισμένο στη νέα έκδοση του Elastix 2.5.0. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης απομακρυσμένων Voip τηλεφωνικών συσκευών μέσω VPN σύνδεσης.

 

 

 
Follow @voipwebnet