Εγκατάσταση VoIP τηλεφωνικού κέντρου στην AutoMoto Lesvos

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη και εγκατάσταση του δικτύου και του VoIP τηλεφωνικού κέντρου (τεχνολογίας Asterisk), σε γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων στην Μυτιλήνη Λέσβου. Το νέο VOIP τηλεφωνικό κέντρο θα είναι βασισμένο στη νέα έκδοση του Elastix 2.3.0. Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης απομακρυσμένων Voip τηλεφωνικών συσκευών μέσω VPN σύνδεσης. Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με δεύτερο VOIP τηλεφωνικό κέντρο άλλης συνεργαζόμενης εταιρείας.

 

 

 
Follow @voipwebnet