Σταθερή τηλεφωνία & Internet για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον επαγγελματία


 

Σταθερή τηλεφωνία & Internet για τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον επαγγελματία

Η υπηρεσία VoipWebNet Business Connect αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση σταθερής τηλεφωνίας και πρόσβασης στο Internet για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προσφέροντας κλήσεις μεταξύ εταιρικών κινητών και των σταθερών τηλεφώνων σε πολύ χαμηλές τιμές κάνοντας χρήση των sip trunk providers.

 

 
Follow @voipwebnet